1. Reklamacje należy składać na adres Sklepu - PROGRESSIVE, Sosnowiecka 5, 52-008 Wrocław, bądź na email: reklamacje@herbata.net

  2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: zgłoszenie reklamacyjne

  3. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia za pośrednictwem listu bądź wiadomości email. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

  4. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia za pośrednictwem wiadomości email przed jego upływem.