Zasady obowiązujące przy stosowaniu kodów oraz bonów rabatowych.

1. Kody oraz bony rabatowe wynikające z zastosowania indywidualnych rabatów w postaci Karty Stałego Klienta, Gold Card, bonów My Benefit bądź innych kodów, mają zastosowanie przy zakupie produktów (towarów) i nie maja wpływu na koszt usługi (wysyłka zamówienia).

2. Kody oraz bony rabatowe wynikające z zastosowania indywidualnych rabatów w postaci Karty Stałego Klienta, Gold Card, bonów My Benefit bądź innych podobnych kodów, nie podlegają sumowaniu (łączeniu) z innym kodem rabatowym. Zastosowanie ma tylko jeden kodu uprawniający do zniżki.

3. Produkty będące w cenie promocyjnej dostępnej dla wszystkich klientów, nie podlegają dodatkowemu rabatowi wynikającemu z zastosowania indywidualnych rabatów w postaci Karty Stałego Klienta bądź innych podobnych kodów.