REGULAMIN

Programu Bonusowego Sklepu Internetowego PROGRESSIVE§1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin Programu Bonusowego (dalej „Program”) sklepu internetowego PROGRESSIVE (dalej „Sklep”), określa zakres i warunki przyznawania uczestnikom Programu rabatów na zakupy dokonywane w sklepie internetowym PROGRESSIVE  prowadzonym przez firmę PROGRESSIVE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sosnowiecka 5, NIP 8992984184, REGON 527610437.


§2

Rejestracja

Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna lub prawna, która uprzednio zarejestrowała się jako Klient Sklepu, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.czasnaherbate.net Procedura związana z rejestracją jest bezpłatna.
Poprzez rejestrację Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.§3

Zasady Programu


System sumuje wartość kolejnych zamówień, uwzględniając jedynie wartość zakupionych produktów, bez wartości kosztów dostawy.
Aby wartość kolejnego zamówienia została zakwalifikowana do programu rabatowego zamówienie musi uzyskać status „Wysłane” lub „Odebrane”, a kwota należności za zamówienie musi zostać opłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym sklepu.
Rabaty zostają uwzględnione automatycznie podczas składania kolejnego zamówienia po osiągnięciu progu rabatowego.
W koszyku Klient widzi cenę produktu po uwzględnieniu wartości przysługującego rabatu.
Program lojalnościowy nie funkcjonuje podczas używania bonów rabatowych.
Wartość zamówień


Przyznany rabat

do 500 zł - 0%

501- 1000 zł - 3%

powyżej 1001 do 1500 - 5%

powyżej 1500 - 8%Aby sprawdzić wartość przyznanego rabatu należy zalogować się i wejść do zakładki „Moje rabaty kumulacyjne"
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: skleponline@czasnaherbate.net

§4

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie: Regulamin Sklepu Internetowego PROGRESSIVE, dostępnym na stronie
internetowej: https://czasnaherbate.net/content/3-regulamin-sklepu, Regulamin Programu Bonusowego Sklepu Internetowego, dostępny na stronie
internetowej:  https://czasnaherbate.net/content/4-regulamin-programu-lojalnosciowego
Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 16, poz. 93 ze zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt  niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.),ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Firma Progressive zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego  Regulaminu, o czym Klienci będą informowani drogą poczty elektronicznej.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z wszelkie spory mogące wyniknąć uczestnictwa w Programie będą rozstrzygane przez Sąd powszechny.
Wszelkie uwagi bądź pytania odnośnie Programu prosimy kierować na adres biuro@czasnaherbate.net bądź telefonicznie pod numerem  661 886 969
(opłata według cennika właściwego operatora).