Ciasteczka świetnie pasują do herbaty :) Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Szczegółowe informacje znajdziesz w polityce prywatności.

zamknij
REGULAMIN 
Programu Bonusowego Sklepu Internetowego PROGRESSIVE
 
§1
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin Programu Bonusowego (dalej „Program”) sklepu internetowego PROGRESSIVE (dalej „Sklep”), określa zakres i warunki przyznawania uczestnikom Programu punktów bonusowych, które uczestnik programu może wymienić na zakupy dokonywane w sklepie internetowym PROGRESSIVE  prowadzonym przez firmę PROGRESSIVE Agata Szurlej z siedzibą we Wrocławiu (52-008) przy ul. Sosnowieckiej 5, numer NIP: 8991421869, numer REGON: 931056681.
 
§2
Rejestracja

Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna lub prawna, która uprzednio zarejestrowała się jako Klient Sklepu, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.czasnaherbate.net
Klienci, którzy dokonali rejestracji przed wejściem w życie Programu, nie mają obowiązku rejestracji, mogą jednak złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie.
Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
Procedura związana z rejestracją jest bezpłatna.  
Na podany podczas rejestracji adres mailowy, oprócz informacji otrzymywanych przez Klienta, zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego PROGRESSIVE, dostępnym na stronie internetowej https://czasnaherbate.net/content/3-regulamin-sklepu, Klient będzie otrzymywał informację o liczbie punktów przyznanych w Programie.
Poprzez rejestrację Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
Przy każdym zamówieniu, punkty bonusowe są automatycznie zapisywane na indywidualnym koncie Klienta biorącego udział w Programie.
 
§3
Zasady Programu

Poprzez zakupy w Sklepie, Klient, będący uczestnikiem Programu, otrzymuje punkty bonusowe, uprawniające do płacenia zgromadzonymi punktami za kolejne zakupy w Sklepie. Punkty nie mają terminu ważności.
Za każde wydane 1,00 zł (jeden złoty) Klient otrzymuje 1 (jeden) punkt bonusowy.
Przy zakupach w Sklepie przy użyciu punktów bonusowych, każde 10 punktów bonusowych ma wartość 1,00 zł (jednego złotego).
Punkty bonusowe muszą być wykorzystane do utworzenia bonu rabatowego - opcja dostępna w panelu klienta
Płatności przy użyciu bonem rabatowym można łączyć z płatnościami pieniężnymi. Dokonując zamówienia klient wskazuje jaką liczbę punktów bonusowych przeznacza na zapłatę.
Punkty bonusowe, przeznaczone na dokonanie zakupu, zostają zdjęte z indywidualnego konta Klienta.


Od 01.08.2021 r. punkty bonusowe przestaną być naliczane. 
Bardzo prosimy o wykorzystanie zgromadzonych punktów do 31.12.2021 roku.
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: skleponline@czasnaherbate.net
 
 
§4
Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie:
Regulamin Sklepu Internetowego PROGRESSIVE, dostępnym na stronie internetowej: https://czasnaherbate.net/content/3-regulamin-sklepu,
Regulamin Programu Bonusowego Sklepu Internetowego, dostępny na stronie internetowej: https://czasnaherbate.net/content/4-regulamin-programu-lojalnosciowego
Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 16, poz. 93 ze zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.),
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.),
inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Firma Progressive zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym Klienci będą informowani drogą poczty elektronicznej.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z wszelkie spory mogące wyniknąć uczestnictwa w Programie będą rozstrzygane przez Sąd powszechny.
Wszelkie uwagi bądź pytania odnośnie Programu prosimy kierować na adres biuro@czasnaherbate.net bądź telefonicznie pod numerem  661 886 969 (opłata według cennika właściwego operatora).