Pobierz i korzystaj

Udostępniamy różnorodne materiały graficzne, promocyjne i edukacyjne związane z naszą ofertą i produktami w niej zawartymi.

Zaznaczamy jednak, że zabronione jest pobieranie materiałów w celu ich odsprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich i umieszczania materiałów na innych portalach internetowych. Użycie logo marki Czas na Herbatę możliwe jest po otrzymaniu zgody właściciela marki PROGRESSIVE Agata Szurlej